Συμπαραστάτης του Πολίτη: 389 υποθέσεις σε ένα χρόνο

PERIFERIA KTIRIOΕνδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που περιέχει η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Ενδιαφέροντα όμως είναι και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει καθώς τονίζεται με έμφαση ότι η επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων είχε δυσμενείς επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των σχέσεων μεταξύ διοίκησης και πολιτών.

 Μειωμένες υπηρεσίες πρόνοιας, καθυστερήσεις πληρωμών, καθυστερήσεις στην  απονομή  των  συντάξεων,  χειροτέρευση  εργασιακών  σχέσεων, υπερφορολόγηση, επιθετικότητα των Τραπεζών, είναι μια σειρά θεμάτων που κυριάρχησαν στα αιτήματα των πολιτών. «Το υποκειμενικό στοιχείο,  δικαιολογημένο  ως  ένα  βαθμό,  βάρυνε  από  την  πλευρά  των οργάνων της διοίκησης έναντι των πολιτών και επιχειρηματιών. Ο φόβος των απολύσεων,  των  μετατάξεων,  της  εφεδρείας,  καθώς  και  η  μείωση  των αποδοχών, έφερε το διοικητικό προσωπικό σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση αυτή την περίοδο. Αλλά  και  η  περιστολή  των  δημόσιων  δαπανών  επηρέασε  προς  το χειρότερο τη λειτουργία της διοίκησης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια  στις  ανάγκες  που  διαμορφώθηκαν  στην  παρούσα  συγκυρία» τονίζεται από τον Συμπαραστάτη στα συμπεράσματά του.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 296 πολίτες, 61 επιχειρηματίες και 32 ομάδες πολιτών από όλη την  Ήπειρο,  συνολικά  δηλαδή εξετάστηκαν 389  υποθέσεις .

Κατά περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έγιναν  309  προσφυγές,  από  Περιφερειακή  Ενότητα  Άρτας  19,  από Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  24,  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα Θεσπρωτίας 24, υπήρξαν δε και 13 προσφυγές αλλοδαπών.

 Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά αρμοδιότητα και κατηγορία είχαν ως εξής:

1. Ογδόντα δύο  υποθέσεις αφορούσαν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με Τράπεζες σχετικά με δάνεια και κάρτες.

2. Εβδομήντα  επτά  ήταν  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.

3. Σε  πενήντα  πέντε  υποθέσεις  εμπλέκονταν  Υπουργεία, Οργανισμοί του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

4. Τριάντα  οκτώ   ήταν  με  υπηρεσίες  διάφορων  Δήμων  της Ηπείρου.

5. Τριάντα  δύο  περιπτώσεις  αφορούσαν  προβλήματα  με ασφαλιστικούς οργανισμούς.

6. Τριάντα μία  υποθέσεις αφορούσαν εργασιακά δικαιώματα ή ήταν εργατικές διαφορές.

7. Είκοσι τέσσερις υποθέσεις αφορούσαν το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

8. Δέκα πέντε υποθέσεις αφορούσαν πολεοδομικές διαφορές και εκκρεμότητες.

9. Τριάντα πέντε  δε περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.

Από τις  77 υποθέσεις  της Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  Ηπείρου, 62 ήταν  νόμιμες  και  βάσιμες,  11  ήταν  αβάσιμες  και  4  εκκρεμούσαν  στα Δικαστήρια.  Εκ  των  62  βάσιμων  αναφορών  πολιτών  και  επιχειρηματιών επιλύθηκαν  ή  βρίσκονται  στο  στάδιο  της  επίλυσης  48  υποθέσεις,  δεν επιλύθηκαν  δε  14  από  αυτές.  Παράλληλα  το  γραφείο  του  Συμπαραστάτη απάντησε σε 71 περιπτώσεις με γραπτά του κείμενα σε αιτήματα πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ