Ολοκλήρωση μέχρι 30/6/2015 στις επενδύσεις μικρομεσαίων

ESPA MME 16 5H εξέταση των αιτημάτων θεραπείας των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» ολοκληρώνεται εντός του Απριλίου, οπότε και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση όσων γίνουν αποδεκτές με σκοπό την έκδοση των αποφάσεων ένταξης έως 30 Ιουνίου 2014, όπως ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2013. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ αιτήματα θεραπείας.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2015.

Αιτήματα θεραπείας που έχουν υποβληθεί πέραν των προθεσμιών που θέτει η νομοθεσία για τη δικαστική προσβολή των πράξεων, δεν εξετάζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ