206 επιχειρήσεις της Ηπείρου προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ- Ο κατάλογος της αξιολόγησης

anavatm espa2

anavatm espa2

Η απόφαση με τον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει την βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και ο προϋπολογισμός τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η επένδυση.

Στη δράση υποβλήθηκαν συνολικά, σε όλη τη χώρα, 9577 αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 511.375.410 ευρώ. Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων περιλαμβάνει 4.412 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 256.773.285 ευρώ, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών αυξημένη κατά 20%.

anavatmi espa1

Επίσης, απορρίφθηκαν 307 επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 17.987.298 ευρώ, τα οποία βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή άλλων προβλημάτων.

Ακόμα, απορρίφθηκαν 4.858 επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 229.567.471 ευρώ, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας ή προϋπολογισμού κάτω του ορίου, ή για άλλο λόγο.

Οι επιχειρήσεις που κρίθηκαν ως επιλέξιμες, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η προθεσμία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση ένταξης.

Ο κατάλογος για την Ήπειρο, περιλαμβάνει 193 υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και δεκατρείς νέες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά:

espa epixiriseis2

 

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ