18 Οκτωβρίου, 2020

Όλα του χάρτη δύσκολα…

Ο Νομός με τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μετά την Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη –Αττικής