6 Ιουλίου, 2020

Ο δρόμος των ατυχημάτων

Αυτή είναι η παραλιακή Οδός Σπηλιάδου στην Πρέβεζα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει 30