29 Ιουνίου, 2020

Περισσότεροι σε ταξί και ΙΧ

Τροποποιήσεις στα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, προβλέπει η νέα ΚΥΑ.