2,3 εκ. για επίδομα φοιτητικής στέγης

Παρά τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχίζει να υποστηρίζει την έρευνα και τη διδασκαλία, αλλά και να ενισχύει με κάθε τρόπο τη φοιτητική μέριμνα.

Με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Κ.Π.Ι., ανακοινώθηκαν τα Οριστικά Αποτελέσματα δικαιούχων φοιτητών (Παλαιά έτη – Μεταπτυχιακοί) για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ενώ, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Πρυτανείας, βρίσκονται σε φάση ελέγχου οι αιτήσεις επανεξέτασης και επανεκτίμησης των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και της οριστικής επιλογής τους.

Αναμένεται, επίσης, σχετική ανακοίνωση για τους πρωτοετείς Μεταπτυχιακούς και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Ιδρύματος για στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες.

Κατόπιν πάγιων αιτημάτων της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τον Υπουργό Παιδείας για ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, δημοσιεύθηκε σχετική Απόφαση χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές με το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (2.338.000 ευρώ) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της «Εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» οικ. έτους 2018.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεσολάβησης της Πρυτανείας προς την τοπική αυτοδιοικητική αρχή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύεται οικονομικά με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος σε ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία και η ενίσχυση υποδομών και θεσμών φοιτητικής μέριμνας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη Φοιτητική Μέριμνα, προκειμένου  να στηριχθούν οι φοιτητές που βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Στόχος της Πρυτανείας είναι η ενίσχυση των δομών φοιτητικής μέριμνας και η παροχή δωματίων στους δικαιούχους σύμφωνα πάντα με το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Κ.Π.Ι., προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητά τους να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν ή/και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον οι δομές της φοιτητικής μέριμνας και θα διευρυνθεί το πρόγραμμα παροχής στέγης σύμφωνα με εισοδηματικά και ανθρωπιστικά κριτήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ