Κοινωνία της Πληροφορίας: 16 εκ. από το «digi-lodge»

DIGIΕπιχορηγήσεις ύψους 16.536.252,43 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1.105 δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει και υλοποιήσει επιτυχώς την επένδυσή τους στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, όπως ανακοίνωσε η εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Ειδικότερα, η κατανομή των επιχειρήσεων που έχουν λάβει μέχρι σήμερα επιχορήγηση από τη δράση digi-lodge ανά γεωγραφική περιφέρεια, έχει ως εξής: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 27 386.951,96 Euro, Αττική: 49 799.429,51 Euro, Βόρειο Αιγαίο: 52 706.084,04 Euro, Δυτική Ελλάδα: 31 542.616,47 Euro, Δυτική Μακεδονία: 19 269.931,46 Euro, Ήπειρος: 52 790.837,84 Euro, Θεσσαλία: 63 886.425,69 Euro, Ιόνια Νησιά: 129 2.022.626,61 Euro, Κεντρική Μακεδονία: 156 2.427.316,62 Euro, Κρήτη: 238 3.522.061,17 Euro, Νότιο Αιγαίο: 209 2.943.267,38 Euro, Πελοπόννησος: 28 446.756,00 Euro και Στερεά Ελλάδα: 52 791.947,68 Euro.

Στη δράση digi-lodge έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πάνω από 1.800 επενδυτικά σχέδια από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα που έχουν προϋπολογισμό άνω των 48 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ελέγχου των υλοποιημένων επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι σε εξέλιξη και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

Η δράση digi-lodge αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω του Διαδικτύου, στην αύξηση της προσέλευσης ξένων επισκεπτών, καθώς επίσης στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις εγχώριες τουριστικές μονάδες.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Η δράση digi-lodge υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ