16,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την ΚΑΠ

Το συνολικό ποσό των 16,229 δισ. (σε τιμές 2018) θα έχει λαμβάνειν η Ελλάδα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 της Ε.Ε., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρά τις συνολικές περικοπές 5%, λόγω του κενού του Brexit αλλά και των νέων προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία (όπως είναι η ασφάλεια και η καινοτομία), η Ελλάδα φαίνεται -και στον τομέα της γεωργίας- να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα κονδύλια που της αναλογούν, χωρίς σημαντικές απώλειες.

Από τα 16,2 δισ., τα 12,6 δισ. θα αφορούν άμεσες ενισχύσεις, τα 391 εκατ. τη στήριξη της αγοράς και τα 3,170 δισ. την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, το κάθε κράτος – μέλος θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και το αντίστροφο, έως και το 15% των κονδυλίων της ΚΑΠ που του αναλογούν.

Συνολικά η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό 365 δισ. για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της νέας προγραμματικής περιόδου. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μέσο μερίδιο 28,5% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 (από 40% την προηγούμενη περίοδο). Από το ποσό αυτό για την ΚΑΠ, τα 265,2 δισ. αφορούν άμεσες ενισχύσεις, τα 20 δισ. μέτρα στήριξης της αγοράς και τα 78,8 δισ. την αγροτική ανάπτυξη.

Ένα επιπλέον ποσό ύψους 10 δισ. θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe της Ε.Ε. για τη στήριξη ειδικής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Στο επίκεντρο της νέας ΚΑΠ θα βρεθούν εννιά οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι, τους οποίους τα κράτη – μέλη θα πρέπει να επιτύχουν χρησιμοποιώντας τόσο τις άμεσες ενισχύσεις όσο και την αγροτική ανάπτυξη. Το κάθε κράτος – μέλος θα καταθέτει το σχετικό σχέδιο κάθε χρόνο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις και την πρόοδο κάθε χώρας προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, μέσα από ετήσιες εκθέσεις απόδοσης, και ανάλογα θα επιβραβεύει ή θα επιβάλλει κυρώσεις που θα φτάνουν μέχρι και την αναστολή των πληρωμών.

Εξάλλου η Επιτροπή πρότεινε να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60.000 σε γεωργούς καθώς και την επιβολή ανώτατου ορίου για ενισχύσεις άνω των 100.000 ανά γεωργική εκμετάλλευση. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που προωθεί η Επιτροπή στις νέες προτάσεις είναι η διάθεση περισσότερων χρημάτων για την στήριξη νέων αγροτών καθώς και το υψηλότερο επίπεδο στήριξης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ