Αύξηση στα 15,3 εκ. για το Leader

LEADERΤην κατανομή πρόσθετων πιστώσεων ύψους 15,3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Άξονα 4 – Leader αποφάσισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Οι πόροι ανέρχονται στα 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000 που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση.Συγκεκριμένα ο Υπουργός αποφάσισε την αύξηση και κατανομή των πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4- LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ).

Οι πόροι ύψους 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000- που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση- κατανέμονται σε 43 περιοχές παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα- όπου υλοποιείται Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, από αντίστοιχες Ομάδες Τοπικής Δράσης-από 17 που είχαν καθοριστεί αρχικά. Στόχος είναι η ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Για την κατανομή των πιστώσεων λήφθηκαν υπόψη αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και συγκεκριμένα:

– ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης,

– η έκταση της περιοχής παρέμβασης,

– το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) με οριστική ένταξη,

– το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που έχει συμβασιοποιηθεί,

– το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που πιστοποιήθηκε – αναγνωρισμένα αιτήματα πληρωμής επενδυτών από τις ΟΤΔ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ