15 προσλήψεις για τις Στέγες της ΕΛΕΠΑΠ

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες ώστε οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΛΕΠΑΠ να ξεκινήσουν την λειτουργία τους.

Πρόκειται για το πρώτο έργο πανελλαδικά τέτοιας μορφής και κλίμακας. Ήδη από την ΕΛΕΠΑΠ έχει ξεκινήσει η εξέταση των αιτήσεων των πρώτων υποψηφίων ενώ από σήμερα τρέχει η προθεσμία και για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν, όπως έκανε γνωστό η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελπίδα Ζωής» είναι:

  1. ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
  2. ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
  3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  4. Τυπικά Προσόντα για θέσεις Νοσηλευτών/τριών

α/α Τυπικό Προσόν

 Κάτοχος Πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ (Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας)

Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος

4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

 

  1. Τυπικά Προσόντα για θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών α/α Τυπικό Προσόν

1 Πτυχίο ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας (ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.)

2 Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

 

  1. Τυπικά Προσόντα για θέση Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων

α/α Τυπικό Προσόν

1Κάτοχος Πτυχίου ΕΠΑΛ (Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσων και Κατασκευών, ή οποιαδήποτε συναφή ειδικότητα ή Ειδικότητα σχετική με τη συντήρηση κτιρίων)

2 Γνώση χειρισμού Η/Υ

3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4 Κάτοχος Επαγγελματικού Διπλώματος Δ Κατηγορίας

5 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 20/12/2019 έως και 3/1/2020, στην Ταχυδρομική θυρίδα 1024.

Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ