Στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους

ESPA_4Την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Η προκήρυξη θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή των προτάσεων και άλλοι δύο μήνες για την αξιολόγησή τους.

Εκτιμάται, δηλαδή, ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Η προκήρυξη γίνεται μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τις Περιφέρειες, για το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης. Συμφωνήθηκε, συγκεκριμένα, ότι η προκήρυξη θα γίνει κεντρικά, ενώ οι Περιφέρειες θα αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση, καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι προτεραιότητες του υπουργείου είναι η στήριξη της ρευστότητας, η επανεκκίνηση των έργων και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Επιχορήγηση έως 60%

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης έχουν ως εξής:

Το 70% – 85% των κονδυλίων του προγράμματος θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15% – 30% νέες, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%.

Επιλέξιμες είναι ΜμΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων-συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας.

Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

– Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.

– Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα Εμπόριο-Υπηρεσίες.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο.

Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των τραπεζών.

Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος θα ανακοινωθούν μαζί με την προκήρυξη, στον Οδηγό Εφαρμογής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ