Καταργούνται 1304 θέσεις σε Δήμους

STYLIANIDHS EΣτην κατάργηση 1304 θέσεων κενών οργανικών θέσεων σε 13 δήμου  και  17 Ν.Π.Δ.Δ προχώρησε με την υπογραφή 30 ΚΥΑ ο υπουργός Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης κατ΄ εφαρμογή των  διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Επί των ανωτέρω 30 συνολικά αποφάσεων το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 57%  αφού καταργούνται 1.304 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 43% καθότι διατηρούνται  966 θέσεις κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης. Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ