112 προτάσεις από τους Δήμους για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης

Εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από τους Δήμους για την αξιοποίηση πόρων του προγράμματος «Φιλόδημος» προκειμένου να προχωρήσουν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Ενδεικτικό είναι ότι το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Ηπείρου έχει υποβάλλει προτάσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, επιχειρώντας έτσι να καλύψει σοβαρά κενά που έχουν καταγραφεί στους συγκεκριμένους τομείς υποδομών. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων άνοιξε την προηγούμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκαν συνολικά 112 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 77 αφορούν στην πρόσκληση για τα έργα ύδρευσης και οι 35 στην πρόσκληση για την αποχέτευση.

Οι δύο προσκλήσεις αφορούν:

  • Πρόσκληση Ι, Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
  • Πρόσκληση ΙΙ, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης

 Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων υπήρξε ιδιαίτερα ομαλή. Οι αιτήσεις καταχωρήθηκαν με τη σειρά υποβολής τους σε μία απολύτως οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα.

Η ανταπόκριση των δικαιούχων, όπως αποτυπώθηκε την πρώτη ημέρα, ήταν άμεση και μαζική, αποδεικνύοντας περίτρανα την ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα. Η συρροή δικαιούχων στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» καταδεικνύει πλέον την αναμφισβήτητη  σκοπιμότητα και σημασία του Προγράμματος, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης με κριτήριο την βελτίωση του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη.

Επισημαίνεται ότι οι Προσκλήσεις εκδόθηκαν στις 11 Μαϊου 2018 και δόθηκε ένας μήνας ώστε να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι. Για την υποστήριξη των δικαιούχων καθ’ όλο το διάστημα μέχρι την  υποβολή, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε αναλυτικά σε 90 ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, με το σύνολο των ερωτήσεων – απαντήσεων να επικαιροποιείται καθημερινά στο σχετικό ιστοχώρο του Προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ