1,3 εκατ. για να «ξαναγεννηθεί» το Άσυλο Ανιάτων

Από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 δημοσιεύεται πρόσκληση για τη χρηματοδότηση πράξεων για  «Υποδομές Κοινωνικής Πρόνοιας της Στρατηγικής ΒΑΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 1.300.000 ευρώ.

Δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας «Κέντρου για το Παιδί», αξιοποιώντας το χώρο του «Ασύλου Ανιάτων», για την ανάπτυξη και τη λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από 04-05-2020 έως 03-07-2020 και ώρα 14.00. Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ