Υποχρεωτική από το 2014 η ανακύκλωση φωτοβολταϊκών

fotovoltaikaΤα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE- Waste Electronic and Electric Equipment Directive) , η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς.

Η οδηγία WEEE που τροποποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2012 θα πρέπει να περάσει από τα εθνικά κοινοβούλια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014.

Όπως αναφέρει το pv-magazine, η συλλογή και ανακύκλωση παλιών ή σπασμένων φωτοβολταϊκών στοιχείων δεν ήταν υποχρεωτική διότι δεν ενέπιπτε στην οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και φορητοί υπολογιστές.

Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου ορίζονται οι “παραγωγοί” οι οποίοι μπορεί να είναι οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς ακόμα και οι πωλητές ή εγκαταστάτες. Η εξειδίκευση της έννοιας του “παραγωγού”, δηλαδή του υπευθύνου για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εθνικού νομοθέτη μεταξύ των 27.

—Τι περιλαμβάνει η ανακύκλωση Φ/Β

“Υπό συζήτηση μένει εάν τα παλιά ή σπασμένα φωτοβολταϊκά θα συλλέγονται ξεχωριστά ή θα συγκεντρώνονται σε χώρους ανακύκλωσης μαζί με άλλα ηλεκτρονικά απορρίμματα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεοράσεις” δήλωσε η εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού φορέα PV Cycle στο pv-magazine.

Ο PV Cycle προωθεί την συγκέντρωση των φωτοβολταϊκών ξεχωριστά προκειμένου να μειωθεί το κόστος διαλογής.

Ο φορέας συλλέγει και ανακυκλώνει φωτοβολταϊκά στοιχεία δωρεάν από το 2010.

Αυτή τη στιγμή μέλη του είναι 245 κατασκευαστές, εισαγωγείς, και φορείς που αντιπροσωπεύουν το 90% του κλάδου στην Ευρώπη.

Το 2010 συγκεντρώθηκαν 80 τόνοι, το 2011 1400 τόνοι και το πρώτο εξάμηνο του 2012 2250 τόνοι, ενώ τα σημεία ανακύκλωσης αυξήθηκαν σε 270 το 2012 έναντι 185 το 2011.

Η συλλογή περιλαμβάνει τη φύρα παραγωγής και “καμμένα” φωτοβολταϊκά στοιχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ