Υπό όρους η πρόωρη αποχώρηση από τα Ολοήμερα

AGIASMOSΔιευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των παιδιών από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο έστειλε με νέα εγκύκλιό του στα σχολεία ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Σωτήρης Γκλαβάς.

Στην εγκύκλιο ορίζονται αποκλειστικοί και περιοριστικοί λόγοι, για τους οποίους επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των νηπίων, και συγκεκριμένα:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω των προϊστάμενων των νηπιαγωγείων στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ). Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα θα πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ή/και οι ώρες αποχώρησης από το ολοήμερο πρόγραμμα».

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η τελική έγκριση (θετική ή αρνητική) θα δίνεται από τον διευθυντή ΠΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες.

Ως ενδιάμεση ώρα αποχώρησης ορίζεται το διάστημα 13:45-14:00, ενώ το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα και οι εκπαιδευτικοί του εξαντλούν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο.

Πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν αντιδράσει στη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των νηπίων, και μάλιστα η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έκανε λόγο για αρχή της μετατροπής του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε «παιδοφυλακτήριο».

Μάλιστα το ΔΣ της ΔΟΕ ζήτησε συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας Θεόδωρο Παπαθεοδώρου γι’ αυτό το θέμα, η οποία καθορίσθηκε για την προσεχή Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 13.00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ