Τράπεζα Ηπείρου: «Παγώνει» τα επιτόκια στα ενήμερα στεγαστικά

sinetairistiki

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει και επιβραβεύει έμπρακτα τους πελάτες της που συνεχίζουν να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, παρά την πίεση των υψηλών επιτοκίων στις διεθνείς αγορές.

Με το Πρόγραμμα για συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ορίζεται ανώτατο όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς του δανείου για τους επόμενους 12 μήνες. Το ανώτατο όριο ισούται με το επιτόκιο αναφοράς όπως είχε διαμορφωθεί την 31.03.2023 μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης (-0,50%) και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά ιδιώτες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, εφόσον τα στεγαστικά τους δάνεια (ένα ή και περισσότερα) έχουν εκταμιευθεί (ολικά ή τμηματικά) έως 31.12.2022, δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση οφειλής σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα στις 28.04.2023, ενώ για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ευρώ και εκτοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς Euribor 1 μηνός, 3 μηνών ή 6 μηνών και επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT). Οι δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Ιωάννης Βουγιούκας, δήλωσε: «H Τράπεζα Ηπείρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει με κάθε τρόπο την πρόοδο της οικονομίας του τόπου μας, λαμβάνοντας μέτρα που στόχο έχουν την ενεργή στήριξη των τοπικών κοινωνιών και προστατεύουν τους δανειολήπτες για τους επόμενους 12 μήνες από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ