Τοπικά δίκτυα τουρισμού από την Αυτοδιοίκηση

kastro

kastroΤη δυνατότητα να συστήσουν Τοπικά Τουριστικά Δίκτυα γνωστοποιεί προς όλους τους δήμους της χώρας η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με βάση τη επεξεργασία που έχει κάνει η Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Στόχος της σύστασης του Τοπικού Τουριστικού Δικτύου, είναι η διαμόρφωση σε κάθε τουριστικό δήμο ενός συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία του τουρισμού με την αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

Το δίκτυο θα εισηγείται πρωτοβουλίες και μέτρα, ενώ θα υποστηρίζει με έμπρακτο τρόπο συγκεκριμένες δράσεις. Στα τοπικά δίκτυα που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να συμμετάσχουν τουριστικοί επιχειρηματίες, συλλογικοί φορείς καθώς και προσωπικότητες κύρους.

Η σχετική πρωτοβουλία σύστασης αυτών των δικτύων, τα οποία θα είναι άτυπα, συμπίπτει με την πρόταση που υποβλήθηκε στην ΚΕΔΕ από το Ελληνο – Γερμανικό φόρουμ για τον τουρισμό που είχε οργανωθεί στις 6 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση οι δήμοι της χώρας, μέσω των δικτύων τους, τον συντονισμό της ΚΕΔΕ και τη συνεργασία της αντίστοιχης γερμανικής ένωσης δήμων θα έλθουν σε επαφή με γερμανικούς δήμους με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού. Η προσέγγιση και η συνεργασία θα γίνεται σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και θα μπορεί να αφορά marketing και branding, δράσεις προβολής καθώς και προώθηση τοπικών προϊόντων στις γερμανικές τοπικές αγορές.

Στην πρόταση που καταθέτει η αρμόδια επιτροπή επισημαίνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς το επιθυμούν, να προχωρήσουν στη σύσταση Τουριστικών Διαδημοτικών Δικτύων ανά περιφέρεια. Στις αρχικές συζητήσεις που είχαν γίνει είχε προταθεί η σύσταση τριών θεματικών δικτύων, δίκτυο δήμων με αρχαιολογικούς χώρους, δίκτυο ελληνικής (μεσογειακής) διατροφής και δίκτυο νησιών και παραλιακών οικισμών κατάλληλων για θαλάσσιο τουρισμό.

Ο άμεσος στόχος

Όπως υπογραμμίζεται ο πρωταρχικός στόχος είναι να καταγραφούν οι περιπτώσεις των δήμων που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στη σύσταση τοπικών τουριστικών δικτύων. Η Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού ζητεί από τους δήμους να την ενημερώσουν για τρία βασικά ζητήματα:

1.Αν αποδέχονται τη δημιουργία Τοπικού Τουριστικού Δικτύου στο δήμο τους

2.Να περιγράψουν τη σύσταση του

3.Να γνωστοποιήσουν το στέλεχος του δήμου το οποίο έχει οριστεί ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη λειτουργία του Δικτύου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ