Τμήμα Λογιστικής εναντίον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας

preveza logistiki

Στην αντεπίθεση περνά η Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα.

Έτσι λίγες μετά την ανοιχτή επιστολή που είχε αποστείλει ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου και το δριμύ κατηγορώ που είχε εξαπολύσει εναντίον της και εναντίον του Πανεπιστημίου, απαντά σε εξ ίσου υψηλούς τόνους.

«Οι αιτίες και οι λόγοι που οδήγησαν τα όργανα του Ιδρύματος στη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για την μεταφορά της έδρας είναι γνωστοί. Οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα αποδίδεται στα μέλη των οργάνων του ιδρύματος σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημειώνει ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Σωτηρόπουλος.

Οι καθηγητές, τονίζει, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει το Τμήμα να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο ενώ διαχρονικά γίνονται προσπάθειες για την προσέλκυση φοιτητών.

«Το πρόβλημα φοιτητικής εστίας θα είχε επιλυθεί εάν μας είχατε παραδώσει τα κτίριά μας που έχουν κατασκευαστεί με δαπάνες του ιδρύματος» σημειώνει ο κ. Σωτηρόπουλος ζητώντας από τον αντιπεριφερειάρχη αυτό να γίνει άμεσα.

Διευκρινίζει ότι η στέγη του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το Πανεπιστήμιο και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και διευκρινίζει ότι η δημιουργία εστιατορίου εντός του κτιρίου απαιτεί την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και των σχετικών διοικητικών ενεργειών.

Η πρόταση για την δημιουργία κι άλλων τμημάτων στην Πρέβεζα έχει υποβληθεί από τα μέλη του Τμήματος και η Σύγκλητος έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό σχεδιασμό την ίδρυση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο κ. Σωτηρόπουλος αποδίδει ευθύνες στην αντιπεριφέρεια γιατί δεν έκανε από την πλευρά της καμία ενέργεια για την ίδρυση τμήματος όπως επίσης και για το γεγονός ότι δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας στην Πρέβεζα.

«Αναφέρεστε συνεχώς στα οικονομικά οφέλη των επιχειρήσεων της Πρέβεζας. Οι φοιτητές κατά την γνώμη μας δεν αποτελούν μονάδες που ξοδεύουν χρήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. Στόχος της ανώτατης εκπαίδευσης είναι και θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση ακαδημαικών πολιτών, παρέχοντας επιστημονική γνώση και κυρίως εμπνέοντας διάθεση για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση του επιστημονικού υποβάθρου τους, βοηθώντας τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας», σημειώνει ο κ. Σωτηρόπουλος ο οποίος υπερασπίζεται με σθένος και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ