Στο Συμβούλιο οι ενισχύσεις Νέων Αγροτών

AGROTIKO1Ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε, στο οποίο συμμετείχε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Στα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των νέων αγροτών. Τόσο η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, συνειδητοποιούν τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού της υπαίθρου, καθώς κατά μέσο όρο στην Ευρώπη μόνο το 6% των αγροτών είναι σήμερα κάτω των 35 ετών.

Επιπλέον αναγνωρίζουν ότι χωρίς νέους αγρότες δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν μπορεί να ενσωματωθεί νέα γνώση και καινοτομία, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι και δεν μπορεί να γίνει αειφόρος διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και τέλος συνολικά δεν θα υπάρχει γεωργία.

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν:

1. Η ενίσχυση των νέων αγροτών και ειδικότερα εάν θα γίνεται από τον Πυλώνα 1 της ΚΑΠ (Ενιαία Ενίσχυση) ή τον Πυλώνα 2 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) ή ακόμα και από τους δύο Πυλώνες θα αποφασιστεί στο επόμενο Συμβούλιο.

2. Σχετικά με τη σύγκλιση των ενισχύσεων ανάμεσα στους γεωργούς, τόσο μεταξύ των κρατών, όσο και κυρίως μέσα στις διάφορες περιφέρειες ενός κράτους, όπου παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις, ο Υπουργός ζήτησε να υπάρχει ευελιξία και οι χώρες να αφεθούν οι ίδιες να ρυθμίσουν τον τρόπο, τα βήματα και τη χρονική διάρκεια για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης που θα τεθεί.

3. Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων τους ως σημαντικού κρίκου στην αλυσίδα της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας, από τη σπορά μέχρι τον καταναλωτή, καθώς και της διασφάλισης του δικαιούμενου κέρδους από την προστιθέμενη αξία των τροφίμων, που συνήθως καρπώνεται η μεταποιητική βιομηχανία και οι αλυσίδες εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων.

Σε ότι αφορά στα θέματα της Αλιείας, κύριο θέμα συζήτησης, στο Συμβούλιο, αποτέλεσε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικά τα ποσοστά χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων του.

Ο κ. Τσαυτάρης, για τα θέματα αυτά, ζήτησε και είχε επίσημη διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών (Κυπριακή αντιπροσωπεία), αλλά και τριμερή συνάντηση, με την Προεδρία και την Επίτροπο Αλιείας της Ε.Ε, Μαρία Δαμανάκη. Στις συναντήσεις τέθηκε κυρίως το θέμα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού αλιευτικού στόλου (χωρίς αύξηση της ισχύος του) και η δυνατότητα χρηματοδότησης της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάποιο διάστημα, όπου απαιτηθεί, βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης, που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Μεσογειακού Κανονισμού.

Σημαντικό θέμα του Συμβουλίου ήταν και η δυνατότητα υποστήριξης νέων αλιέων, που θα ήθελαν να εισέλθουν σε αυτό το επάγγελμα.

Τον κ. Τσαυτάρη στις διαπραγματεύσεις συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτρης Μελάς, ο Πρέσβης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες κ. Ανδρέας Παπασταύρου και η υπεύθυνη για τα θέματα της Αλιείας υπάλληλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία κα Σοφία Λουκμίδου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθ. Τσαυτάρης τόνισε ότι «αντίθετα με ότι πιστεύουν πολλοί η Γεωργία και η Αλιεία θα υποστηριχθούν με σημαντικά κονδύλια και μετά το 2013 και όλοι πρέπει να βοηθήσουν, προκειμένου με τη σωστή τους αξιοποίηση να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα πυλώνα ανάπτυξης του τόπου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ