Στο σχέδιο δράσης του ΥΠΑΑΤ και η λίμνη Ζηρού

lziros1

Υπεγράφη η απόφαση του σχεδίου δράσης “ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 260 χιλιάδων ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της δράσης του ΥΠΑΑΤ είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των περιοχών Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Φθιώτιδας και Ν. Ηπείρου – Αμβρακικού.

Το σχέδιο δράσης του ΥΠΑΑΤ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η στρατηγική του σχεδίου συνεργασίας βασίζεται στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Ευήνου, Κρεμαστών, Τριχωνίδας και Ζηρού) και των παραλίμνιων περιοχών σε τουριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η ανάδειξη των περιοχών αυτών προβλέπεται να οδηγήσει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού που παρατηρείται στις περισσότερες από αυτές.

Επιπλέον, στόχο αποτελεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής και μαθητικής κοινότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στις προαναφερόμενες λίμνες, έχοντας ως αποτέλεσμα την οικολογική υποβάθμισή τους καθώς και η τουριστική αξιοποίηση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας που αφορά στην προώθηση της δικτύωσης μεταξύ φορέων, περιοχών και επιχειρήσεων αλλά και επιμέρους στόχοι όπως:

η ανάδειξη των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών

η άτυπη δικτύωση των συμμετεχόντων

η εισαγωγή πρακτικών και ανταλλαγή ιδεών με ήδη αναπτυγμένες λίμνες για την αειφόρο ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών

η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στην εκπαιδευτική κοινότητα

η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των παραλίμνιων περιοχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ