Στο ΦΕΚ η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης

petrelaio epidoma t

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης καθώς και το ύψος της επιδότησης που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Στο ΦΕΚ αναφέρεται, ακόμα, η διαδικασία πληρωμής της εν λόγω επιδότησης.

Όπως αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην απόφαση η επιδότηση ανέρχεται σε 0,20 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης. Αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους από την 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Εντός 20 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου, από την αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμολόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης.

Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και εντός 20 ημερών από την παρέλευση της περιόδου ισχύος της επιδότησης, το κατά τα ανωτέρω αίτημα που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική κατάσταση των ιδίων, όσο και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εταιριών εμπορίας καυσίμων με βεβαίωση από τους ορκωτούς – ελεγκτές τους.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ