Στο ΕΣΠΑ και το ΤΟΠΣΑ Άρτας

ESPA_4Την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 133.000 ευρώ, με Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Άρτας.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 30 ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η πράξη αφορά στην προετοιμασία των ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Από το σύνολο των ωφελούμενων το 37,5% θα είναι γυναίκες, το 41,3% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών και το 43,8% θα απασχοληθεί σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός νέες τεχνολογίες , πολιτισμός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ