Σε εξέλιξη οι εργασίες στην Αρχαία Αμβρακία

ANASKAFHΣε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τίτλο «Ανάδειξη – Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο» που υλοποιεί από το 2010 στην πόλη της Άρτας η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στους εν λόγω αρχαιολογικούς χώρους, η ανάδειξή τους ως οργανικών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άρτας και η ένταξή τους στο δίκτυο των επισκέψιμων μνημείων της.

Στον χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης, που αποτελείται από απαλλοτριωμένα και υπό απαλλοτρίωση οικόπεδα κατά μήκος της οδού Κομμένου, τμήμα του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης τελεί υπό ανασκαφή και ανάδειξη, προκειμένου να αποδοθεί στο κοινό ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος με την περάτωση του έργου. Πλατειά, μνημειακή, αρχαία λεωφόρος και ταφικοί περίβολοι εκατέρωθεν, με τάφους διαφόρων τύπων, μαρτυρούν τα αρχαία ταφικά έθιμα και πρακτικές. Οι ανασκαφές, που διενεργούνται συνεχώς από το 2010, εμπλουτίζουν την εικόνα της αρχαίας πόλης, καθώς και τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, ενώ συμπληρώνουν την εικόνα από προηγούμενες ανασκαφικές έρευνες.

Κατά το τρέχον έτος, επεκτάθηκε μάλιστα η έρευνα σε νέα έκταση κατά μήκος της οδού Κομμένου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης κατά τη φάση ανάδειξης του χώρου και έγιναν οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω οδό. Παράλληλα, γίνονται τακτικές αποψιλώσεις και καθαρισμοί του χώρου, καθώς και μικροστερεώσεις λιθοδομών σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος, έχει εκπονηθεί μελέτη για την οριστική διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου, μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στο κυρίως θέατρο κατά το 2011, οι εργασίες συνέχισαν στα ανατολικά, στα απαλλοτριωμένα από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού οικόπεδα. Με μηχανικά μέσα πραγματοποιήθηκε αποχωμάτωση του περιφραγμένου χώρου, ενώ μεταξύ των δύο σκαμμάτων διατηρήθηκε προσωρινά δίοδος πλάτους περίπου 2 μ. για τη διέλευση των πεζών. Κατά την αποχωμάτωση αποκαλύφθηκε τμήμα βυζαντινού κλιβάνου, ενώ από τις ανασκαφικές έρευνες αποκαλύφθηκαν λείψανα ορθογώνιου κτηρίου, δημόσιου ίσως χαρακτήρα, θεμελιωμένου πάνω σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αρχαιότερων φάσεων του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας Αμβρακίας.

Για την συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο ενδιάμεσο τμήμα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη μεταφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω., τα οποία τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ικριώματα ειδικά κατασκευασμένα για το λόγο αυτό, ενώ περιμετρικά του ανασκαμμένου χώρου και κατά μήκος του περιβόλου του Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, πρόκειται να διαμορφωθεί προσωρινή δίοδος για τη διέλευση των πεζών. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής θα εκπονηθεί μελέτη για την οριστική διαμόρφωση και ανάδειξη του χώρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ