Σχέδια βελτίωσης: Έως 15/4 αιτήματα πληρωμής

xorafia

Έως τις 15 Απριλίου 2022 θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής των δικαιούχων της ενίσχυσης των δράσεων 4.1.1 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) και 4.1.3 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος).

Σε διαφορετική περίπτωση όπως επισημαίνει με ενημερωτικό σημείωμα προς τους μελετητές, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του ΠΑΑ θα υπάρξει απένταξη από το πρόγραμμα όσων δεν υποβάλουν εγκαίρως το αίτημα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.» και ότι σε πολλές Περιφέρειες η προθεσμία αυτή λήγει στις 15/04/2022, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής γιατί η εκπρόθεσμη υποβολή τους οδηγεί σε απένταξη του δικαιούχου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ