Πρωτοποριακό κέντρο βάδισης στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων

kentro vadisi

Στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) ´Σ. Νιάρχος´ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έγινε παρουσίαση του εγκατεστημένου πλήρους συστήματος ανάλυσης βάδισης 14 καμερών και 2 δυναμοδαπέδων με δυνατότητα μυογραφικής καταγραφής και εργοσπειρόμετρο κατανάλωσης οξυγόνου.

Το συγκεκριμένο σύστημα καταγράφει και αξιολογεί την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος κατά την βάδιση και θα βοηθήσει στην μελέτη διαταραχών βάδισης ασθενών. Ο συνδυασμός του πλήρους συστήματος ανάλυσης βάδισης με το πρόσφατα αποκτηθέν ρομποτικό σύστημα επανεκπαίδευσης βάδισης συνιστούν την ανάπτυξή του σε πρωτοποριακό Κέντρο ανάλυσης και επανεκπαίδευσης βάδισης που παρόμοιό του υπάρχει μόνο σε πολύ λίγα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του εξωτερικού.

Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Megatron» (MIS 5047227) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο οποίο συμμετέχει η Κλινική Φ.Ι.Α.

Αρχικά ο νέος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς με απώτερο στόχο να έχει ευρεία κλινική εφαρμογή για την αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών τόσο  του Νοσοκομείου όσο και ασθενών από άλλες περιοχές της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ