Πρόταση της ΔΕΥΑΙ για master plan ύδρευσης στο Δήμο

diktio nero

Η ΔΕΥΑΙ υπέβαλε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόταση χρηματοδότησης για εκπόνηση μελέτης για το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Master Plan) του Δήμου Ιωαννιτών. Η πρόταση ύψους 243.500 € υπεβλήθη στον Άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα περιλαμβάνει:

α) την καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δ.Ε. του Δήμου Ιωαννιτών (πηγές τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς ύδατος, ρυθμιστικές δεξαμενές και σύστημα διανομής μέχρι τον καταναλωτή, παρακολούθηση διαρροών κ.ά.), την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων όλων των οικισμών, την αποτύπωση του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής, την εκτίμηση των υδατικών αναγκών και την καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα κατάσταση υδροδότησης,

β) τη διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και προτεραιοποίησης  της χρήσης του νερού, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών παρατεταμένης ξηρασίας και την πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού και

γ) την επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών στις πηγές τροφοδοσίας, τα υδραγωγεία και τα δίκτυα προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση για πόσιμο νερό σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετία και 20ετία) και σε συνθήκες «ξηρού έτους».

Η έγκριση της χρηματοδότησης θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για τη ΔΕΥΑΙ αφού αποτελεί μέρος του γενικού σχεδιασμού για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΥΑΙ σε θέματα πόσιμου νερού στο οποίο περιλαμβάνεται διεκδίκηση και άλλων χρηματοδοτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ