Πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση οκτώ κτιρίων στο Πωγώνι

dimos pogoniou

Στην υποβολή πρότασης για ένταξη οκτώ (8) συνολικά κτιρίων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» προχώρησε ο Δήμος Πωγωνίου.

Η πρόταση ύψους 1.235.543,61€ με Φ.Π.Α. 24% αφορά:

•             Τρία (3) σχολικά κτίρια και συγκεκριμένα: το Δημοτικό σχολείο Καλπακίου, το Δημοτικό σχολείο Παρακαλάμου και το Γυμνάσιο – Λύκειο Δολιανών

•             Πέντε (5) δημοτικά κτίρια και συγκεκριμένα: το Δημαρχείο Καλπακίου, το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας Καλπακίου, το πρώην Δημαρχείο Παρακαλάμου, το πρώην Δημαρχείο Δελβινακίου και το πρώην Δημαρχείο Κεφαλοβρύσου.

Τα κτίρια επιλέχθηκαν με βάση τη χρήση τους και το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πιο χρησιμοποιημένων κτιρίων του Δήμου Πωγωνίου μέσω εργασιών που αφορούν κυρίως σε εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού και τέλος εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ