Πώς θα γίνονται οι διορισμοί στους δήμους

asep

Πώς θα γίνουν οι διορισμοί σε δήμους, περιφέρειες, Υπουργεία, ΝΠΔΔ και οργανισμούς τα επόμενα χρόνια; Μέσω του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού που θα γίνει το Μάρτιο! Αν κάποιος δεν δώσει και δεν περάσει στους επιτυχόντες αποκλείεται από μόνιμο διορισμό

Για να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να διορισθεί τα επόμενα χρόνια σε δήμους, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, οργανισμούς, Υπουργεία και γενικά στο δημόσιο θα πρέπει να μπει στην λίστα επιτυχόντων του Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ που θα γίνει τον Μάρτιο.

Μόνο έτσι για θέσεις Π.Ε. και Τ.Ε. θα γίνονται οι διορισμοί σε όλο το δημόσιο! Άρα όποιος θελήσει να έχει κατοχυρωμένο το «δικαίωμα – δυνατότητα» θα πρέπει να δώσει στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 4 μαθήματα και να πετύχει!

Η προϋπηρεσία – εμπειρία θα παίζει ελάχιστο ρόλο! Αυτό που θα παίζει ρόλο θα είναι η το αποτέλεσμα στον γραπτό διαγωνισμό. Ο στόχος για όσους δώσουν είναι να καπαρώσουν τη θέση τους στους επιτυχόντες!

Όπως είχε τονίσει το alfavita.gr δεν θα υπάρχει μάθημα ειδικότητας παρα μόνο 4 ενότητες που είναι κοινές σε όλους!

To ΦΕΚ που βγήκε sτις 7 Νοεμβρίου προχώρησε σε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές στο Γραπτό Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όπως για παράδειγμα στο τι γίνεται αν κάποιος δεν περάσει την βάση (Δείτε εδώ)

Εάν μπείτε στους επιτυχόντες υπάρχει τεράστια πιθανότητα διορισμού για τις χιλιάδες θέσεις το 2023 και 24.

Θα καλεστούν να κάνουν αιτήσεις σε προκηρύξεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα μόνο όσοι έχουν πετύχει στον διαγωνισμό!

Αυτό σημαίνει πως για τις χιλιάδες θέσεις που θα βγουν τα επόμενα χρόνια για όσους πετύχουν στο διαγωνισμό θα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα διορισμού.

Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες θα διεκδικήσουν τις πάνω από 6.000 μόνιμες θέσεις (αυτές μόνο το 2023!) με προκηρύξεις που θα εκδοθούν σταδιακά από ΝΠΔΔ, δήμους, υπουργεία, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, οργανισμούς.

Μεγαλύτερη πιθανότητα τηρουμένων των αναλογιών από όλους τους διαγωνισμούς που έχουν γίνει έως τώρα

Με νέα ρύθμιση η Επιτροπή δύναται να αποκλείσει από τις εξετάσεις όσους υποψηφίους δεν περάσουν από το πρώτο κιόλας μάθημα.

Αναλυτικά όσα προβλέπονται για αποκλεισμό έως και από το πρώτο Μάθημα:

«Στην περίπτωση που από την προκήρυξη προβλέπεται βαθμολογία βάσης σε κάθε μάθημα/δοκιμασία, δύναται να ορίζεται ότι οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο πρώτο μάθημα/δοκιμασία του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού σε στάδια σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου».

Ο Διαγωνισμός ΑΣΕΠ που θα γίνει τον Μάρτιο αποτελεί το γεγονός των τελευταίων πολλών ετών καθώς:

α) από εκεί θα γίνονται όλοι οι διορισμοί για τα επόμενα 2 χρόνια στο Δημόσιο (φορείς, υπουργεία, δήμους, ΝΠΔΔ, περιφέρειες, οργανισμούς)

β) Καταργείται η συνάφεια της προϋπηρεσία αλλά και μειώνεται εξαιρετικά πολύ η μοριοδότηση της προυπηρεσίας και έτσι διεκδικούν με αξιώσεις μόνιμη θέση ακόμα και νέοι 25 ετών

δ) Συμμετέχουν όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ