Πιστοποιήθηκαν Ιατρική, Οικονομικό και Μαθηματικό

panepistimio ioannina

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε όλα τα Τμήματα απονεμήθηκε το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης (“Α”).

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης & Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.) έκανε δεκτές τις εκθέσεις πιστοποίησης των εξωτερικών κριτών, σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας των Π.Π.Σ. της Ε.Θ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Μέχρι το τέλος του έτους, έχει δρομολογηθεί η πιστοποίηση των υπόλοιπων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματός μας.

Η Πρυτανεία συγχαίρει το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών καθώς και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματός μας για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας της πιστοποίησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ