Παρατείνει η προθεσμία απογραφής των γεωργικών ελκυστήρων

agrotiko trakter

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β/460/107056/06-04-2023 (Φ.Ε.Κ. 2335/Β΄/2023), δόθηκε παράταση στην απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-05-1998 και οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση, έως και τις 31/12/2023.

 Οι  ιδιοκτήτες αντίστοιχων γεωργικών ελκυστήρων  πρέπει  να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές (τοποθέτηση εγκεκριμένης διάταξης προστασίας και επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας), μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 Επισημαίνεται ότι από 01/01/2024 η κυκλοφορία όλων των τρακτέρ χωρίς εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής ή χωρίς καθόλου διάταξη προστασίας θα είναι παράνομη ενώ η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας δεν θα μπορεί να προβαίνει σε καμία διοικητική πράξη που τα αφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις,  οι ιδιοκτήτες γεωργικών ελκυστήρων μπορούν να επικοινωνούν   με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο τηλέφωνο 2651364120.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ