Παράταση για αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ

ERGAZOMENOIΚατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς υπέγραψε την Κυριακή απόφαση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

Μέχρι την 27η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

Μέχρι την 3η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

Μέχρι την 10η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

Μέχρι την 17η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

Μέχρι την 24η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1 Νοεμβρίου έως τις 29 Δεκεμβρίου και εξειδικεύεται ως εξής:

Μέχρι την 20η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2,3.

Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5,6.

Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8,9,0.

Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:

Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2,3,4.

Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.

Τέλος, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο ΓΕΜΗ, αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί ΑΕ και ΕΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ