Ως το απόγευμα του Σαββάτου ενστάσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

koinonikos tourismos

Έως αύριο στις έξι το απόγευμα, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση οι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, των οποίων η αίτηση απερρίφθη και δεν συμπεριλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες δικαιούχων, που αναρτήθηκαν ήδη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι φέτος υποβλήθηκαν σχεδόν 850.000 αιτήσεις για περίπου 1,5 εκ. επιταγές, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:

• αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και

• να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ