Νέος, διπλός «Τειρεσίας» σε Δημόσιο και τράπεζες

eforia lista

Δύο νέα «κέντρα παρακολούθησης οφειλών» θα μπουν σύντομα στη ζωή μας! Θα συλλέγουν όλες τις πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που χρωστούν σε Δημόσιο και τράπεζες, ούτως ώστε οι δανειστές τους να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορούν να διεκδικήσουν και να εισπράξουν.

Νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί το διπλό… «φακέλωμα» οφειλετών, από δύο νέα γραφεία που θα λειτουργούν στα πρότυπα του σημερινού Τειρεσία, με στόχο να «εξυγιάνουν» το ιδιωτικό χρέος των πολιτών που σήμερα ξεπερνά τα 250 δισ. ευρώ!

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο δημιουργούνται:

1. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau) που θα συγκεντρώνει όλα τα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση) και παράλληλα θα βαθμολογεί φυσικά και νομικά πρόσωπα για την πιστοληπτική τους συμπεριφορά.

2. To Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (Central Credit Registry) που θα δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου που χορηγείται.

Προφανώς, οι δυο Αρχές θα συνεργάζονται, αφού θα συλλέγουν τα ίδια στοιχεία για τη δυνατότητα πληρωμών των πολιτών και τη συνέπια που έχουν επιδείξει στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

Με μια σημαντική διάφορα, όμως: Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα βαθμολογεί μέσα από ένα «ιδιότυπο» point system το ρίσκο που αναλαμβάνουν όσοι δανείζουν τον συγκεκριμένο πολίτη, ενώ θα κρίνει και το αίτημα για ένταξή τους σε εξωδικαστική ρύθμισης οφειλών κτλ. Ο ίδιος φορέας θα παρέχει τα στοιχεία αυτά σε δημόσιους φορείς, αλλά και ιδιώτες με στόχο -όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο- τη μείωση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και «την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών».

Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται επίσης να δημιουργήσει ένα μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους, το οποίο θα μετράει το ποσό όλων των οφειλών ανά είδος πιστωτή (π.χ. φορολογικές αρχές, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες, ταμεία / servicers, προμηθευτές, εργαζόμενοι κτλ), με στόχο να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές για την πρόληψη και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ