Νέα έργα ΕΣΠΑ σε Ιωάννινα και Άρτα

nomarxia1Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, απόφαση με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου:

«Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών», με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών και προϋπολογισμό 553.572,57 ευρώ.

Με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη, ζητείται από το Δήμο Αρταίων, φορέα υλοποίησης του έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας – Τζαβέλλα – Πύρρου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, να προχωρήσει σε ανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Δ.Α. και να τα επανυποβάλλει προς έγκριση.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη θεματική

προτεραιότητα «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές»

Με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, γίνεται γνωστή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» – Θεματική προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδομές». Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι οι: Φορείς εποπτευόμενοι από τα Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (6η ΥΠΕ, λοιποί φορείς) και η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών Υγείας ειδικών κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Η υποβολή τους είναι δυνατή από 12 -11-2012 μέχρι 31-3-2013 και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας δαπάνης, που ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr/espa και στην κ. Α. Γκάσιου, τηλέφωνο 26513- 60506.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη θεματική

προτεραιότητα «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών»

Με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, γίνεται γνωστή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» – Θεματική προτεραιότητα «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών». Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και Επιχειρήσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμβάλουν στην κάλυψη αναγκών σε υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (Βρεφονηπιακοί σταθμοί). Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε ήδη την 1η Νοεμβρίου και καταληκτική ημερομηνία είναι η 12 Μαρτίου 2013. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr και στην κ. Α. Γκάσιου, τηλέφωνο 26513- 60506.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ