Με αλβανική ευθύνη, ημιτελής ο άξονας Σαγιάδας

sagiadaΗμιτελή παραμένουν τα έργα στον οδικό άξονα Σαγιάδας- Αγίων Σαράντα, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά βάση από το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στην Αλβανική πλευρά, καθώς με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπάρχει, η γείτονα χώρα οφείλει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των εργασιών που υπολείπονται.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η Αλβανία δεν προέβλεψε επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 για να καλύψει τις ανάγκες του έργου, βρίσκεται υπό συζήτηση η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος των υπολειπόμενων εργασιών.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη Κούρκουλα, στην ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Αντώνη Μπέζα, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του οδικού άξονα Σαγιάδα- Κονίσπολη- Άγιοι Σαράντα στην Αλβανία.

Η απάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών στην ερώτηση του κ. Μπέζα, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Η υλοποίηση του έργου «Οδικός Άξονας Σαγιάδα- Κονίσπολη- Άγιοι Σαράντα» στην Αλβανία έχει ξεκινήσει από το 2008. Με το Ν. 4033/2011, παρατάθηκε ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του ΕΣΟΑΒ έως το 2020, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις λήπτριες χώρες να ολοκληρώσουν τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σχέδιο έως το τέλος του 2011 και η Ελλάδα να μπορέσει να τηρήσει τις ειλημμένες της υποχρεώσεις.

Με την εξόφληση όλων των εκκρεμών οφειλών προς την ανάδοχο εταιρεία (ΑΕΓΕΚ), επιτεύχθηκε επανεκκίνηση του έργου, από τον Μάρτιο του 2012. Οι παρατάσεις του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών που έχουν, ήδη, εγκριθεί από την Αλβανική κυβέρνηση φθάνουν έως 14 Μαΐου 2012. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση (Ιούλιος 2012) της «Εγνατία Οδός ΑΕ», η οποία έχει αναλάβει την Επίβλεψη της κατασκευής του έργου, η εκτιμώμενη φυσική πρόοδος του έργου φθάνει στο 83%.

Όσον αφορά στο μέρος του δρόμου από τα ελληνοαλβανικά σύνορα (συνοριακό σταθμό Quafe Bota- Μαυροματίου) έως την Kranje (συνολικού μήκους 33,5 χλμ.), το νοτιότερο τμήμα, έως τον οικισμό Shkalla, μήκους 12,5 χλμ. έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία από τον εργολάβο (ελληνική εταιρεία ΑΕΓΕΚ), από τον Μάιο του 2009. Το υπόλοιπο τμήμα βαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Απομένουν εργασίες κατασκευής για τον τελευταίο ασφαλτικό τάπητα σε διάφορα τμήματα. Αντιθέτως, στον δρόμο από την Kranje έως τους Άγιους Σαράντα (μήκους 6 χλμ.) έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες παρεμβάσεις.

Εκτιμάται ότι οι υπολειπόμενες εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα διάστημα περίπου έξι μηνών. Δεδομένου ότι η αλβανική πλευρά δεν προέβλεψε επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 για να καλύψει τις ανάγκες του έργου, υπό συζήτηση βρίσκεται η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.

Η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει για το εν λόγω έργο, έως σήμερα, 19.116.789,25 €. Η συνολική συμμετοχή ΕΣΟΑΒ στα υπογεγραμμένα συμβόλαια ανέρχεται σε 23.895.986,55 €. Συνεπώς, η Ελλάδα, έχει ήδη εκταμιεύσει το 80% της συμμετοχής της στα υπογεγραμμένα συμβόλαια. Δεδομένου ότι το υπόλοιπο 20% εκταμιεύεται, βάσει της διακρατικής συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση του έργου και κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, η Ελλάδα έχει, ήδη, εκταμιεύσει όλο το ποσό που προβλέπεται κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Από τις αναφορές του Συμβούλου Επίβλεψης του έργου (Εγνατία Οδός ΑΕ) και τη συναφή αλληλογραφία, δεν προκύπτουν εκκρεμείς οφειλές, για εκτελεσθείσες εργασίες, προς την ανάδοχο εταιρεία. Προκύπτει επίσης, ότι η αλβανική πλευρά έχει καταβάλει την εθνική της συμμετοχή στα εξοφλημένα τιμολόγια. Βεβαίως, οφείλει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για την χρηματοδότηση των εργασιών που υπολείπονται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ