Κερδισμένο από την Τράπεζα Ελλάδος!

Σημαντικά είναι τα οφέλη που αποκόμισε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο από τον Σεπτέμβριο του 2017, στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος.

Κι αυτό οφείλεται κατά βάση στο σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο που δίνει η Τράπεζα Ελλάδος. Το 2018 τα έσοδα ανήλθαν στις 465 χιλιάδες, όταν δύο χρόνια πριν το σύνολο του ποσού από τον τοκισμό ήταν 206 χιλιάδες!

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετέφερε τα Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, διατηρώντας ταυτόχρονα  ένα μικρό ποσό στην Alpha Bank, μέσω της οποίας συναλλάσσεται με το κοινό και τους προμηθευτές, για τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι το ΠΓΝΙ είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Βορειοδυτικής Ελλάδας με τους περισσότερους συναλλασσόμενους καθημερινά και με έντονες διακυμάνσεις των Ταμειακών Διαθεσίμων σε βραχυχρόνια βάση.

Τα βασικά συμπεράσματα από την αλλαγή αυτή συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα με τους συναλλασσόμενους.
  • Δεν υπήρξε άξια λόγου διαχειριστική και υπηρεσιακή επιβάρυνση. Στην εποχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών αυτό ήταν αναμενόμενο.
  • Το Νοσοκομείο συναλλάσσεται με αξιόπιστο τρόπο με τους προμηθευτές τους οποίους εξοφλεί στο σύνολό τους σε διάστημα μικρότερο από τρεις μήνες.
  • Πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα του Νοσοκομείου από τόκους. Αναμενόμενο καθώς το επιτόκιο της Alpha Bank είναι 1,5% ενώ στην Τράπεζα Ελλάδος 3,15%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ