«Καμπάνα» από την ΕΔΕΛ στην Περιφέρεια για τις ιδιωτικές επενδύσεις

xrimata

Δημοσιονομική διόρθωση ύψους 1,2 εκατομμυρίου ευρώ καταλογίζει στην Περιφέρεια Ηπείρου, η ΕΔΕΛ  μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε προγράμματα που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για πρόστιμο, όμως αποφασίζει να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να διεκδικήσει το συγκεκριμένο ποσό το οποίο για τα δεδομένα των προγραμμάτων είναι εξαιρετικά υψηλό.

Αυτό που δεν αποσαφηνίστηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και παραμένει θολό είναι το γεγονός αν η «δημοσιονομική διόρθωση» αφορά άμεσα επιχειρήσεις που προχώρησαν σε επενδύσεις μέσω των προσκλήσεων για μικρομεσαίους.

Από την Διαχειριστική Αρχή με την οποία επικοινώνησε το Epiruspost διευκρινίστηκε ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια δεν επηρεάζονται από την εξέλιξη αυτή.

Σύμφωνα με τον ΕΔΕΛ η δημοσιονομική διόρθωση επιβάλλεται για τους ακόλουθους λόγους:

α) λόγω μη τήρησης της αρχής της αμεροληψίας ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (€1.270.106,21),

β) λόγω απουσίας επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, της πράξης με κωδικό MIS 5038450 (€8.232,00) και

γ) λόγω ελλείψεων, ανακριβειών, αντιφάσεων, σφαλμάτων και μη συνάφειας απαντήσεων στη συμπλήρωση των εγγράφων υλοποίησης των πράξεων (διαδρομή ελέγχου) που χρηματοδοτήθηκαν βάσει της αρ. 58 πρόσκλησης, όπως διεξοδικά τεκμηριώνεται στην ανάλυση των ευρημάτων 1, 7 και 8 αντίστοιχα, της σχετικής έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη το σημείο ιδ) του προοιμίου».

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και προς την κατεύθυνση αυτή αποφάσισε την ανάθεση της εκπροσώπησης σε δικηγόρο. Από την ψηφοφορία απείχε ο Γιώργος Ζάψας λόγω της προηγούμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την παραπομπή όλων των μελών της Οικονομικής στο Πειθαρχικό.

Από το σκεπτικό της εισήγησης που κατατέθηκε απουσιάζει κάθε αναφορά στην ουσία του θέματος. Στον έλεγχο δηλαδή από την ΕΔΕΛ και τα ευρήματά του και περιορίζεται καθαρά στο νομικό σκέλος.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους ισχυρισμούς της και να κριθεί αρμοδίως η νομιμότητα της βλαπτικής για τα συμφέροντά της απόφασης, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού και ενωσικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την σύνταξη και κατάθεση της έφεσης, την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης αναστολής καθώς και για τη συζήτηση αυτών στις δικασίμους που θα ορισθούν και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ