Καλογιάννης: Σε περισσότερους κτηνοτρόφους η οικονομική ενίσχυση

kalogiannis stauros

Τα θέματα της καταβολής της ενίσχυσης του 2% στους δικαιούχους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών και της αποζημίωσης των χοιροτρόφων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετικές Αναφορές (αρ. πρωτ. 2617/2022 και 1386/2022) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Γ. Γεωργαντάς, με έγγραφη απάντησή του, δηλώνει πως έχει διευρυνθεί ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, ενώ για τις αποζημιώσεις των χοιροτρόφων έχει καταβληθεί εκ νέου αποζημίωση σε καινούργιους δικαιούχους.

Αναλυτικότερα, στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει:

«Προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι για την αγορά ζωοτροφών, προβλέψαμε, με το άρθρο 61 του Ν. 4919/2022, τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους για το έτος 2021.

Με την ΚΥΑ 600/102813/2022 προσδιορίστηκαν οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης και καταβλήθηκαν 37,6 εκατ. €, ενώ με πρόσφατη τροποποίησή της (ΚΥΑ 938/176385/2022), διευρύνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν την εν λόγω ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που εγγράφηκαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που προέβλεπε η αρχική απόφαση, να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση 2%, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Τροποποιείται επίσης ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους, όπως όριζε η αρχική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά τους χοιροτρόφους, με την ΚΥΑ 1184/247574/2021, καταβλήθηκαν στις αρχές του 2022 πάνω από 13 εκατ. € για την ενίσχυση της χοιροτροφίας. Πλέον της ενίσχυσης αυτής, εκδόθηκε πρόσφατα από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών η ΚΥΑ 907/168520/2022, με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια …» και στις 30 Ιουνίου 2022 καταβλήθηκε το ποσό των 5.577.921,16 € σε 153 νέους δικαιούχους, που δεν είχαν ενισχυθεί δυνάμει της προηγούμενης ΚΥΑ 1184/247574/2021».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ