Επτά εκατ. για 31 επενδυτικά σχέδια

ΕΣΠΑ

Τριάντα μία επενδυτικές προτάσεις εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» μετά από σχετική πρόσκληση που είχε δημοσιευθεί.

Συνολικά τα επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση αφορά σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι θα αναπτύξουν καινοτόμα προιόντα και υπηρεσίες.