Στον «Άκτωρα» η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η κοινοπραξία του «Άκτωρα» αποτελεί τον προσωρινό μειοδότη του έργου επέκτασης και εκσυγχρονισμού της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων. Η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ το οποίο συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η συνεδρίαση έγινε με την παλιά σύνθεση καθώς η προηγούμενη είχε ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές στο ΔΣ είχαν αποφασιστεί στα τέλη Ιανουαρίου αλλά η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σχεδόν έξι μήνες μετά. Έτσι η διοίκηση της επιχείρησης επανήλθε..

Στη συνεδρίαση λοιπόν προχώρησε στην κατακύρωση του αποτελέσματος κι έτσι προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – (Κ/ΞΙΑ J&B ΑΒΑΞ – ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΕ) (πρώην «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – (Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΕΤ ΑΕ – ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ)»).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η προσφορά της συγκεκριμένης κοινοπραξίας καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η τιμή που προσέφερε η συγκεκριμένη κοινοπραξία είναι 16,5 εκατομμύρια ευρώ που πρακτικά σημαίνει ότι η έκπτωση είναι πολύ μικρή καθώς ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 18 εκατομμύρια.

Το υποέργο περιλαμβάνεται στο έργο «ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της Παμβώτιδας» και προβλέπει να κατασκευασθεί το 100% της επέκτασης της ΕΕΛ που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Φρεάτιο εισόδου (νέο έργο)

- Αντλιοστάσιο εισόδου (νέο έργο)

- Μονάδα προεπεξεργασίας αποτελούμενη από τρεις μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες και μία χειροκίνητη εσχάρα, καθώς και δίδυμο εξαμμωτή – απολιπαντή (νέα μονάδα)

- Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης (νέα μονάδα)

- Βιολογική βαθμίδα αποτελούμενη από δύο δεξαμενές βιομεμβρανών (νέα μονάδα)

- Μονάδα απολύμανσης (UV)

- Μονάδα μεταερισμού (νέα μονάδα)

- Κτίριο φυσητήρων (νέο κτίριο)

- Κτίριο χημικών (νέο κτίριο)

- Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας μηχανικής πάχυνσης (νέο έργο)

- Μονάδα μηχανικής πάχυνσης (εντός υφιστάμενου κτιρίου στέγασης ταινιοφιλτροπρεσσών)

- Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης (επέκταση υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης)

- Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας ξήρανσης (νέο κτίριο)

- Κτίριο ενέργειας (νέο κτίριο) και λοιπά απαιτούμενα έργα.