Η πρόταση της Περιφέρειας για νέες προσλήψεις προσωπικού

perifereia epirus

Ομόφωνα θετική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως την ανέπτυξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης  Βασίλης Γοργόλης, σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024.

 Σύμφωνα με την εισήγηση στην υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υπηρεσιακές εκκρεμότητες και έτσι η Επιτροπή έκρινε ως επιτακτική την ανάγκη να ενισχυθεί το υπηρετούν προσωπικό με το διορισμό συνολικά εικοσιένα (21) ανά σειρά προτεραιότητας, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό θέσεων, ως εξής:

Κωδικός ΘέσηςΜονάδαΚατηγορία Εκπαίδευσης ΚλάδοςΕιδικότηταΣειρά προτεραιότητας
6383910411ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
3176484971ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
1224538934ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
5910720419ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
8319361081ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ5
1194565107ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ6
5046115825ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ7
1369636339ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ8
8311996109ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ9
1181111276ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ10
1911471721ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ11
5387478610ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ12
5810814611ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ13
5299997059ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕ ΟΔΗΓΩΝΟΔΗΓΩΝ14
4226113822ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕ ΟΔΗΓΩΝΟΔΗΓΩΝ15
8293310671ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ16
1239411576ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ17
8593566662ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ18
9045475612ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ19
2678793810ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ20
3319102741ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ21

Ομοίως ομόφωνα θετική ήταν η απόφαση σχετικά τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για την κάλυψη των τριών (3) εγκεκριμένων θέσεων μόνιμων υπαλλήλων κλάδου – ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Έργου σε συνέχεια της 3ου/21ο/17-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΜΙ7Λ9-ΟΤΛ) απόφασης της Επιτροπής (Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023).

 Συγκεκριμένα τα πρόσθετα προσόντα που τέθηκαν είναι:

•             για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 9495733580 στην ΠΕ Άρτας, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας.

•             για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 1151121033 στην ΠΕ Θεσπρωτίας, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας και

•             για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 2911842511 στην ΠΕ Ιωαννίνων, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ