Η προσφυγή που μπλόκαρε το έργο Ιωαννίνων- Κακαβιάς.. Αναφορές σε φωτογραφικές διατάξεις

ionia odos

Σε 41 σελίδες αναλύεται η επιχειρηματολογία της κοινοπραξίας που προχώρησε σε προδικαστική προσφυγή για τον διαγωνισμό του οδικού άξονα Ιωαννίνων- Κακαβιάς και οδήγησε προς το παρόν σε αναστολή εν συνόλω της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο έργο, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Η εκδίκαση θα γίνει στις 13 Απριλίου οπότε τότε θα κριθεί και η τύχη του διαγωνισμού. Τυχόν οριστική του ακύρωση θα οδηγήσει σε τεράστια καθυστέρηση το έργο με δεδομένο ότι θα ανοίξει και η προεκλογική περίοδος η οποία αναμένεται μακρά.

Οι περιπέτειες για τον οδικό άξονα Ιωαννίνων- Κακαβιάς ήταν για πολλούς αναμενόμενες. Το έργο δεν εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και αποφασίστηκε η δημοπράτηση με μηδενική χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διαδικασία του διαγωνισμού επισπεύστηκε ώστε να εξυπηρετηθούν και προεκλογικές ανάγκες. Σημειώνεται πως τις ημέρες προκήρυξης του διαγωνισμού όλες οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι οι κάλπες θα στηθούν εντός του Απριλίου.

Η προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε από την ένωση των εταιρειών «Δομική Κρήτης ΑΕ, ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ και ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ».

Με την προσφυγή προσβάλλονται συγκεκριμένα άρθρα της διακήρυξης που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Όπως σημειώνεται «με τις απαιτήσεις και με τον τρόπο που συνδυαστικά τίθενται, απαιτούνται δυσανάλογα με το δημοπρατούμενο αντικείμενο χρηματοοικονομικά κριτήρια και τεχνικά – επαγγελματικά κριτήρια, τα οποία μάλιστα προσμετρώνται και υπολογίζονται μη νόμιμα ειδικά για τους διαγωνιζόμενους που προτίθενται να συμμετάσχουν υπό τη μορφή ενώσεων οικονομικών φορέων, και καθιστούν με τον τρόπο αυτόν δυσχερή έως αδύνατη τη συμμετοχή των εταιρειών μας, υπό τη μορφή ένωσης, μολονότι οι εταιρείες μας, αθροιστικά, πληρούν τα κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας καθώς και της Τεχνικής – Επαγγελματικής Ικανότητας για να διεκδικήσουν το συγκεκριμένο έργο. Οι δυσανάλογα και υπέρμετρα επαχθείς όροι οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 22.Γ της διακήρυξης και τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 22.Δ, και ο τρόπος που στα δύο αυτά άρθρα ορίζεται ότι όλα τα ελάχιστα προσόντα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο σύνολό τους σε ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς ως προς την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, όπως τίθενται στο άρθρο 22.ΣΤ κατατείνουν να συνιστούν φωτογραφικές διατάξεις, καθόσον περιορίζουν δυσανάλογα και ανεπίτρεπτα τον κύκλο των δυνάμενων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό επιχειρήσεων».

Σε ένα από τα σημεία της προσφυγής επισημαίνει πως «όχι μόνο ζητείται εμπειρία την τελευταία δεκαετία, σε κατασκευή αυτοκινητοδρόμου ή οδού (που θα έχει μεγαλύτερο πλάτος της αντίστοιχης υπό δημοπράτηση οδού) που θα εμπεριέχει και κατασκευή γέφυρας και όλα αυτά συγκεντρωμένα στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα – μέλους της ένωσης, αλλά απαιτείται επιπροσθέτως στο άρθρο 22.Δ.2.(ii), τις τελευταίες πέντε οικονομικές χρήσεις, να έχουν πιστοποιηθεί μέσω εγκεκριμένων λογαριασμών και πληρωθεί ποσά αθροιζόμενης συμβατικής αξίας μεγαλύτερης των 60.000.000€, που θα προέρχονται, ωστόσο, από επικαλούμενα έργα αυτοκινητοδρόμων με ελάχιστη συμβατική αξία 15.000.000 ευρώ. Δηλαδή ο πρόσθετος όρος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, συνοδεύεται στο ίδιο άρθρο από ένα άλλο χρηματοοικονομικής φύσεως ακόμη ειδικότερο κριτήριο, που περιορίζει περαιτέρω την τεχνική και επαγγελματική εμπειρία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ