Έξυπνη εξειδίκευση για την Περιφέρεια Ηπείρου

PERIF_ESPA_SYSKΣυνάντηση εργασίας, παρουσία ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε., για τη στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ηπείρου, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, ύστερα από πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Η συνάντηση περιλάμβανε παρουσίαση του σκοπού της συνάντησης, της αποστολής και της μεθοδολογίας των εμπειρογνωμόνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημέρωση για το Στρατηγικό Σχέδιο «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και τη σχέση του με την έρευνα και την καινοτομία, το ρόλο των ενδιαφερόμενων φορέων στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν.

Για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας εκπόνησης της στρατηγικής της Περιφέρειας για την «έξυπνη εξειδίκευση» ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης πρότεινε τη σύσταση Περιφερειακού Συμβούλιου Καινοτομίας και την πρόσληψη «Ειδικού Συμβούλου», που θα απαρτίζεται από ομάδα ατόμων.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε αρχικά ότι η Ε.Ε. επιθυμεί οι εθνικές και περιφερειακές αρχές να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων πιο αποδοτικά και να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

«Έξυπνη εξειδίκευση, τόνισε, σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας, περιφέρειας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους, που άγεται από την αριστεία. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας».

Η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, στην τοποθέτησή της, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι: «Η Περιφερειακή Πολιτική οφείλει να είναι η κινητήρια δύναμη. Η «έξυπνη» ανάπτυξη δεν είναι ζήτημα τόσο της τρέχουσας ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας όσο της πολιτικής στήριξης και της γνώσης των περιφερειακών ικανοτήτων και προοπτικών. Χωρίς πολιτική στήριξη ή επαρκείς οικονομικούς πόρους στην αρμοδιότητά της, η εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης ανάπτυξης είναι σχεδόν αδύνατη».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «η Περιφερειακή Αρχή μέσω της bottom-up (από κάτω) προσέγγισης, έχει εγκρίνει τον Επιχειρησιακό της Προγραμματισμό από τον οποίο προκύπτουν συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας, όπως ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτοδιατροφικός κλάδος, ο τουρισμός και η Υγείας με προοπτική η Ήπειρος να γίνει πόλος για όλα τα Βαλκάνια. Συνεπώς, αυτό που απομένει είναι η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους με στόχο την ανάπτυξη των τομέων αυτών».

Η κ. Καλογιάννη στάθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να γίνεται έρευνα, για την έρευνα», αλλά αυτή πρέπει να έχει τελικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις και να λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία.

Στη σύσκεψη τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων από όλη την Ήπειρο, ενώ η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. που αποτελούνταν από τους:

Alasdair Reid, διευθυντή του Technopolis Group στις Βρυξέλλες.Jorge-A. Sanchez-P., διοικητή του Corallia Cluster.Νίκο Κομνηνό, διευθυντή της ερευνητικής μονάδας URENIO Παναγιώτη Τσανάκα, πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ