Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ειδοποιητήρια σε χιλιάδες παραβάτες

epistreptea-prokatavoli

Xιλιάδες επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις θα βρεθούν τις επόμενες μέρες αντιμέτωπες με τον «φουσκωμένο λογαριασμό» των Επιστρεπτέων Προκαταβολών και στο τέλος του μήνα θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρα τα ποσά εντόκως.

Ήδη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι έτοιμες οι τελικές λίστες με όσες επιχειρήσεις, από το σύνολο των 17.800 που εντοπίστηκαν μετά τις σχετικές διασταυρώσεις ότι είχαν υποπέσει σε παραβάσεις, θα λάβουν το «ραβασάκι» από την εφορία και έως τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει υποχρεωτικά να επιστρέψουν τα χρήματα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

Το βασικό πρόβλημα που είχε εντοπιστεί κατά τις εν λόγω διασταυρώσεις ήταν ότι πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν τηρήσει τη ρήτρα απασχόλησης. Μάλιστα, είχε δοθεί και σχετική προθεσμία, έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να υποβάλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα τις έβαζαν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Είναι αξιοσημείωτο δε ότι στην τότε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης αναφερόταν ρητά ότι όσοι υπόχρεοι, μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, θα κληθούν να επιστρέψουν το συνολικό ποσό εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιβαρυνθούν και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, καθίστατο σαφές ότι εάν μετά τον επανυπολογισμό διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου, τότε το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2022 θα διαγραφεί με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης και ταυτόχρονα θα εκδοθεί νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται εκ νέου. Αυτός ο νέος τίτλος είσπραξης θα πρέπει να εξοφληθεί, όπως ισχύει για όλους τους λήπτες Επιστρεπτέων Προκαταβολών, σε έως και 96 μηνιαίες δόσεις, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού, υπό την προϋπόθεση μόνο ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Σε κάθε περίπτωση ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Εφόσον είχαν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε θα διαγράφεται με την έκδοση ΑΦΕΚ και ταυτόχρονα θα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται κανονικά.

– Εάν μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε θα διαγράφεται και το ποσό θα επιστρέφεται.

– Όσον αφορά στη δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, αυτή ισχύει μόνο εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

– Στην περίπτωση που μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2022 επιβάλλονται από 1 Δεκεμβρίου 2022 τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ