Επιφυλάσσεται ο ΦΟΔΣΑ για κάθε νόμιμη ενέργεια

asa-leitourgia5

Επιφυλάσσεται η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ για τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την ακύρωση της απόφασης για τον διαγωνισμό λειτουργίας των ΣΜΑ από την Αποκεντρωμένη.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της θέτοντας μία σειρά ερωτημάτων για την στάση και τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης κι αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της ακυρωτικής απόφασης.

Σημειώνει ότι φιλοσοφία της διοίκησης είναι η αρχή της συναίνεσης και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ωστόσο η ανακοίνωση είναι εξαιρετικά καυστική για τον έλεγχο και την απόφαση της Αποκεντρωμένης.

Μεταξύ των άλλων σημειώνει: Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία

απέρριψε στη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας την απόφαση με θέμα: «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου’’ με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό» γεννιούνται μια σειρά εύλογων ερωτημάτων:

1.Λαμβάνοντας υπόψη ότι απορρίφτηκαν οι προσφυγές οι οποίες κατατέθηκαν επί της

απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα, γιατί ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποστείλει ο Φορέας τις απόψεις του επί των προσφυγών πριν αξιολογήσει τη νομιμότητα του δικαιώματος των προσφευγόντων να τις καταθέσουν;

2.Γιατί εκδίδει την απόφασή της σε οριακούς χρόνους, δύο μήνες μετά την υποβολή της για

έγκριση νομιμότητας, καθυστερώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για έναν πολύ κρίσιμο

διαγωνισμό που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων για όλους τους

δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου;

3.Γιατί υπεισέρχεται σε θέματα ελέγχου σκοπιμότητας και δεν περιορίζεται, όπως θα έπρεπε, σε θέματα ελέγχου νομιμότητας; (υπάρχει ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ της άποψής μας αυτής)

4. Γιατί με βάση την απόφαση της μας προτρέπει να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό με τον οποίο δεν θα διαχειριστούμε τις πραγματικά παραγόμενες ποσότητες αλλά τις θεωρητικά προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ;

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η φιλοσοφία της σύνταξης των τευχών του

διαγωνισμού ήταν στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα.

Η διαγωνιστική διαδικασία καλεί τον συμμετέχοντα να προσφέρει τιμή μονάδος/tn , έτσι ώστε το τελικό κόστος να προκύπτει από την ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων επί της τιμής μονάδος. Όσο μικρότερες οι ποσότητες, τόσο μικρότερο και το κόστος.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα δημιουργήσει αυξημένη επιβάρυνση των δήμων – μελών μας και τεράστια δυσλειτουργία του συστήματος.

Μπορεί να γίνει αντιληπτό από όλους μας τι θα σήμαινε να είχαμε έναν ανάδοχο ο οποίος θα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει να διαχειριστεί μια ποσότητα απορριμμάτων της τάξεως του 40% λιγότερο απ’ αυτά που πραγματικά παράγονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ