Έκτακτη χρηματοδότηση στους Δήμους για τη θέρμανση των σχολείων

sxoleio trania

Ένα σημαντικό ποσό, θα δοθεί φέτος, προς όλους τους δήμους της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες τους και κυρίως για να καλυφθούν τα αυξημένα κονδύλια για την θέρμανση των σχολικών μονάδων. Τη ενημέρωση αυτή έκανε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας στη βουλή ο οποίος ανέφερε γραπτώς ότι θα χορηγηθεί στους δήμους ποσό συνολικού ύψους 112.050.000€, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εκ του οποίου έχει ήδη εκταμιευτεί ποσό ύψους 84.050.000,00€.

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου ενημέρωσε ότι: Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στους δήμους της χώρας, από τους Κ.Α.Π. έτους 2022, ποσό συνολικού ύψους 112.050.000,00€, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εκ του οποίου έχει ήδη εκταμιευτεί ποσό ύψους 84.050.000,00€. Επιπρόσθετα, με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκαν στους δήμους της χώρας, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 και 2022, ποσά ύψους 7.000.000,00€ και 28.000.000,00€ αντίστοιχα, συμπληρωματικά των προγραμματισθέντων κατανομών, για την κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε εκτάκτως στους δήμους της χώρας, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021, συνολικό ποσό ύψους 207.883.582,80€, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Για τον ίδιο σκοπό, κατανεμήθηκε εκτάκτως στους δήμους της χώρας, από τους Κ.Α.Π. έτους 2022, συνολικό ποσό ύψους 164.000.000,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, προέβη στην κατανομή επιπλέον πιστώσεων ύψους 90.000.000,00€ του κρατικού προϋπολογισμού στους δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητας και για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ