Εκσυγχρονίζονται τα φανάρια στο Δήμο Ιωαννιτών

fanaria

Μία καλή ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Ιωαννιτών έρχεται μέσα από το ΕΣΠΑ.

Το έργο που είχε υποβάλλει ο Δήμος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με προϋπολογισμό 830 χιλιάδων ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου. Παράλληλα θα εγκατασταθεί εκτεταμένο σύστημα καταμέτρησης της κυκλοφορίας και κέντρο ελέγχου.

Αναλυτικότερα η πράξη περιλαμβάνει:

– Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης για την online επιτήρηση της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και της εξέλιξης του προγράμματος σηματοδότησης, τη διάγνωση των βλαβών, τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων κυκλοφορίας, την εκ του μακρόθεν παραμετροποίηση και προγραμματισμό των ρυθμιστών και την εφαρμογή προσαρμοστικών στην κυκλοφορία μεθόδων ελέγχου της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών.

– Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.

– Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας με στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, τη βελτίωση των χρόνων των διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και την ενημέρωση των μετακινούμενων.

– Επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών C_ITS.

– Ενσωμάτωση σε όλους τους ρυθμιστές του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεσή τους, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας και πρωτοκόλλου TCP/IP, με το Κέντρο Ελέγχου.

– Αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και συνεργατικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση των μετακινούμενων.

-Εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, ασύρματης τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης/όχλησης στο αστικό περιβάλλον.

-Εγκατάσταση μικροκυμματικών ανιχνευτών οχημάτων (radar).

– Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης και αναβαθμισμένων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.

-Εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης (countdown) για την πληροφόρηση των πεζών.

 – Εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές ή επενεργούμενες φάσεις πεζών και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, για την υποβοήθηση της κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.

– Αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών σηματοδότησης με νέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ