Εκλογές στο Πανεπιστήμιο για το πρώτο Συμβούλιο!

prutanikes2Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου διεξαχθούν οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη των καθηγητών εσωτερικών μελών ενώ μέχρι την Πέμπτη 25 του μήνα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες των εξωτερικών μελών για το πρώτο Συμβούλιο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη των καθηγητών- εσωτερικών μελών θα γίνουν την Τετάρτη στις 24 του μήνα από τις εννέα το πρωί μέχρι στις τρεις το μεσημέρι ενώ οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες των εξωτερικών μελών.

Ειδικότερα, για την εκλογή εξωτερικού μέλους απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για κατάληψη θέσης εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψης αυτού.

Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία Καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ